Základní ergonomie hotelového pokoje

25.02.2022

Na první pohled se zdá, že pokoj s postelí pro spaní je celkem jednoduchý počin a není na tom k navrhování nic složitého. Opak může být pravdou. To pouze sami doma nemusíme nic moc řešit a postel si postavit jak chceme, třeba ode zdi ke zdi nebo našikmo.
Dispoziční rozmístění v hotelovém pokoji musí splnit požadavky na dobrou obslužnost a dostupnost veškerého nábytku a vybavení. Návrh musí vyhovět minimálním požadavkům na ergonomii nábytku a dostatečně dimenzovat uličky a odstupy nábytku. Centrální umístění postelí je nejefektnější, nicméně ne vždy můžou být rozměry pokoje vyhovující. Avšak například přisunutí dvoulůžka bokem ke stěně je v hotelovém pokoji zcela nevyhovující z důvodu náročného zastýlání a pohodlné přístupnosti hosta.
Dodržení předepsaných minimálních velikosti hotelových pokojů dle Obecně technických požadavků na výstavbu i kategorizace dle hotelové asociace jsou základním kamenem návrhu. Nutnost vyhovět předpisům a regulativům je podmínkou nejen pro splnění limitů pro přidělení počtu hvězdiček - ale především pro dodržení regulativů hygienických norem při schvalování zařízení ve stavební řízení i při kolaudaci objektu. Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb jsou stanoveny vyhláškou č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (§ 53 stavby ubytovacích zařízení). 

Světlá výška pokoje hosta musí být minimálně 2600 mm. V části pokoje se šikmým stropem (například v podkroví) se do jeho plochy započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem může zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje. Předsíň musí mít minimální průchozí šířku 900 mm, u pokojů určených k ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace musí být průchozí šířka předsíně 1500 mm a délka 2200 mm. 

Nejmenší plocha pokoje v ubytovací jednotce v členění do tříd činí: a) 8 m2 u jednolůžkového pokoje, 12,6 m2 u dvoulůžkového pokoje (třída jedna a dvě hvězdičky), b) 9,5 m2 u jednolůžkového pokoje, 13,3 m2 u dvoulůžkového pokoje (třída tři hvězdičky), c) 11,4 m2 u jednolůžkového pokoje, 13,3 m2 u dvoulůžkového pokoje (třída čtyři hvězdičky), d) 12 m2 u jednolůžkového pokoje, 16 m2 u dvoulůžkového pokoje (třída pět hvězdiček). Jestliže u ubytovací jednotky třídy jedna až tři hvězdičky má pokoj více než dvě lůžka, pro každé další lůžko se nejmenší podlahová plocha pokoje zvětšuje o 5 m2.

Rozestupy mezi jednotlivými kusy nábytku v místnosti, tvořícími uličku (únikovou cestu) musí disponovat šířkou, umožňující bezpečnou evakuaci všech osob z místnosti. Základní jednotkou při posuzování šířky únikových cest je únikový pruh o průchozí šířce 550 mm a nejmenší šířka únikové cesty je právě jeden únikový pruh. Pokud tedy při návrhu dispozice pracujeme se zaokrouhlenou hodnotou 600 mm na šířku jakékoliv uličky v pokoji, neuděláme zásadní chybu. Jedná se především o boční uličky mezi postelí a koupelnou a postelí a okny. Kolizním místem komunikace v hotelovém pokoji je ulička mezi patou postele a čelní stěnou. Pokud je pokoj široký 2,6 m - je možné na čelní stěnu pověsit maximálně plochý televizor. U optimálnějších šířek kolem 3,0 m můžeme pod TV umístit mělkou komodu nebo poličku na ovladač. U pokojů širších než 3,1 m můžeme již centrálně proti postelím postavit toaletní nebo psací stolek, což je nejoptimálnější pro kompozici hotelového pokoje.