Hotelový pokoj - úvod do navrhování

03.01.2022

Dlouholeté zkušenosti s prací na projektech a vybaveních desítek hotelů po celé ČR ale i v zahraničí, nás motivují předat nabyté vědomosti odborné veřejnosti, která se potýká s problematikou navrhování interiérů hotelových pokojů. Téměř vše již bylo někdy a někde navrženo a vyzkoušeno - a o zkušenosti z navrhování, výroby i provozu se s vámi rádi podělíme.
Zahlceni reklamami, časopisy a televizními pořady přímo i nepřímo vnímáme módní trendy a styly, sledujeme novinky v designu interiérů a snadno nabýváme přesvědčení, že navrhnout hotelový pokoj je celkem snadná věc. Tomuto vjemu lehce podlehnou mnozí výrobci nábytku, nezkušení a začínající architekti a designéři ale bohužel někdy i samotní hoteliéři a investoři. Protože - co je na tom tak těžkého, když sám doma to mám takové pěkné? A to je právě ten kámen úrazu. Hotelový pokoj není žádný pěkný domov - je to stroj na bydlení. Samozřejmě měl by být útulný, přívětivý a také zajímavý - avšak pořád to musí být stroj odolný extrémní provozní zátěži, bezpečný a funkční.
Samotné výtvarné řešení pokoje, které se jeví jako nejdůležitější pro vzhled interiéru, musí být v prvé řadě smysluplné a postavené na dobrých technických základech. Prvním krokem musí být správné dispoziční řešení odpovídající nejen daným ergonomickým proporcím člověka, ale i obecně platným technickým požadavkům na výstavbu - počínaje samotnou velikostí pokoje a koupelny, výškou stropu, větráním a objemem vzduchu, přes vyladěné zdravotechnické a elektrotechnické instalace a konče v ne poslední řadě správným požárně bezpečnostním řešením. Každá výše uvedená disciplína má své specifické požadavky a pokud nejsou splněny může dojít ke komplikacím při schvalování projektu, kolaudaci nebo i k úrazům a ohrožení života při samotném provozu.
Vybavení nábytkem má svá specifika podle kategorie zařízení a funkčního využití. Svá doporučení dává rovněž i hotelová asociace. Zařazení hotelu do dané ubytovací kategorie dodržením předepsaného vybavení podmiňuje. Zde je vhodné využít služby zkušeného architekta a nechat ho  navrhnout nejlepší dispoziční řešení a odborně optimalizovat vybavení veškerým nábytkem, aby ho nebylo ani moc, ani málo a funkčně splňovalo veškeré požadavky na provoz.
Pokud jsou splněny základní podmínky provozu a vybavení - je možné konečně přejít k samotnému výtvarnému návrhu. Nemusí být nutně nevídaný a extravagantní - nemusí platit, že nejlepší je to nejdražší. Stroj na bydlení musí být navržený i po své výtvarné stránce pragmaticky. Celkový dojem by měl být jednotný a ucelený, bez ohledu na finanční limit. Interiér by měl být zajímavý a zapamatovatelný - tak aby už při rezervaci na internetu nebo v katalogu upoutala výrazná fotka. Je potom celkem jedno v jakém stylu bude interiér pojednán - klasickém nebo moderním - vždy ohledem na charakter budovy, lokalizaci, provozu a druhu hostů.